Qigong en wetenschap

Lichaam en geest interventies in de neurologie.
De helft van de volwassenen in de Verenigde Staten maken gebruik van de complementaire en alternatieve geneeskunde, daarvan is de mind-body therapie de meest gebruikte vorm.
Patiënten met neurologische ziekte werden onderzocht aan de Oregon Health & Science University op mind-body therapieën door klinische proeven.
Het resultaat was dat qigong en meditatie, ontspanning en ademhalingstechnieken, onder verschillende omstandigheden goed werken bij algemene pijn, rug-en nekpijn, hoofdpijn, migraine, fibromyalgie, MS en het verouderingsproces.
Bron: Wahbeh H, Elsas SM, Oken BS.
Departement Neurologie, Oregon Health & Science University USA.

Qigong en diabetes
Onderzoekers van de Universiteit van Queensland Australie, hebben gekeken wat het effect is van 3 sessies Qigong per week. Onderzocht werd het metabole syndroom een soort voor-suikerziekte. Men reageerden goed op de sessies. Er was o.a. een afname in de BMI, de omtrek van de middel, Het HbA1C, insuline resistentie en bloeddruk.
Er waren significante verbeteringen in vier van de zeven indicatoren van het metabool syndroom, waaronder:

1. BMI (gemiddeld verschil -1,05 p <0,001),
2. taille omtrek (-2,80 cm, p <0,05), en
3. systolische (-11,64 mm Hg, p <0,01) en de diastolische bloeddruk (-9,73 mm Hg, p <0,001), evenals in
4. HbA1c (-0,32%, p <0,01),
5. insulineresistentie (-0.53, p <0,05),
6. stress (-2.27, p <0,05),
7. depressieve symptomen (-3.60, p <0,05), en de SF-36 geestelijke gezondheid samenvatting score (5.13, p <0,05)
8. sub-schalen voor de algemene gezondheid (19.00, p <0,01), geestelijke gezondheid (10.55, p <0,01)
9. vitaliteit (23.18, p <0,05.
Bron: Universiteit van Queensland, Australie
 
Psychologen gaan voor qigong en meditatie
In het tijdschrift Journal of Humanistic Psychology beschrijft een academisch team onder leiding van de hoogleraar John Chambers Christopher hoe een trainingsprogramma voor psychologie studenten ontvangen werd, welke berustte op Qigong en meditatie. Het doel was om psychologen te helpen in hun persoonlijke groei, en instrumenten aan te dragen voor burn-out preventie. De cursus werd met veel enthousiasme ontvangen, en voldeed duidelijk aan een behoefte. Het zou mooi zijn als we dit initiatief ook in Nederland meer vorm zouden kunnen geven. Er ontstaat immers ook een nieuwe psychologie rond het bewustzijn, een stroming die zelfs door sommigen de verlichtingspsychologie genoemd wordt.
De cursus werd als deel van het normale onderwijs programma gegeven, en de studenten kregen vrijwel elke dag oefeningen. De studenten waren duidelijk gemotiveerd voor dit aanvullende programma onderdeel:
Het is uit dit onderwijsprograma duidelijk geworden dat de essentie van stromingen uit de moderne bewustzijnspsychologie zeer zinvolle bijdrage kunnen leveren aan studenten in opleiding tot professionals.
Bron: Journal of Humanistic Psychology
 
Qigong positief bij hartfalen
Een studiegroep van de afdeling cardiologie van  het Royal Hospital Hallamshire onderzochten de waarde van Qigong en Tai Chi, bij patiënten met symptomen met matig hartfalen. 52 patiënten (42 mannen, gemiddelde leeftijd (68,9 jaar), bereik (46-90 jaar), en 10 vrouwen, gemiddelde leeftijd (70,0 jaar), bereik (58-82)) met chronisch hartfalen (New York Heart Association symptoom klasse II-III) werden bestudeerd over een cyclus van 16 weken met bewegingsmeditatie of de standaard behandeling alleen. De bijdrage van Qigong en Tai Chi was dat de symptomen van hartfalen, zoals gemeten op een bepaalde schaal (de Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire en de SCL-90-R) duidelijk verbeterden. Het was genieten door alle deelnemers en heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen in symptomen en de kwaliteit van leven.
Bron: Barrow DE, Een Bedford, Ives G, O'Toole L, Channer KS.
Afdeling Cardiologie, Royal Hospital Hallamshire, Glossop Road, Sheffield UK
 
Qigong en pijnbeleving
Qigong is onderzocht qua invloed op pijnbeleving met de modernste beeldvormende technieken, de fMRI. Ervaren qigongmasters bleken in de hersenen adequate en meetbare veranderingen te hebben bij het toedienen van een bepaalde experimentele pijnprikkel. Uit dit experimentele onderzoek blijkt dat qigong ook bij chronische pijnklachten heel zinvol kan.
Bron:Universiteit van Shanghai.