AVG

AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Het ISBC, is gevestigd aan de Haagweg 21 K 2321 AC in Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze AVG.
 
Persoonsgegevens die het ISBC verwerk:
ISBC verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
ISBC verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens tijdens de opleidingen: Essay, VOG en studieopdrachten.

Het ISBC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● Offertes en facturering
● Om een account aan te maken en het verzenden van de nieuwsbrief
● Om je te bellen of mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Het ISBC hanteert de volgende bewaartermijnen:
● Facturen: Fiscale Bewaartermijn 7 jaar
● Essay, VOG en studieopdrachten 1 jaar
● Nieuwsbrief, zolang jezelf ingeschreven wenst te blijven

Delen van persoonsgegevens met derden:
Het ISBC verkoopt jouw gegevens niet aan derden.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (accountant), sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Het ISBC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies:
Het ISBC gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens:
De persoonsgegevens worden digitaal en schriftelijk bewaart. Het ISBC neemt passende maatregelen om onbevoegde toegang, misbruik, verlies en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan door middel van firewalls, SSL-verbinding en voor schriftelijk materiaal in afgesloten kasten. Deze gegeven mogen en kunnen alleen ingezien en onderhouden worden door de eigenaar van het ISBC.